Werkplekonderzoek ergonomieWat is een werkplekonderzoek?

Bij een werkplekonderzoek combineer ik het optimaal instellen van een werkplek met praktisch advies over het verbeteren van werkhouding en -gewoonten.

Mijn  uitgangspunt  hierbij is:
bewustwording –> gedragsverandering –> eigen verantwoordelijkheid
zodat medewerkers zelf gaan zorgen dat zij hun lichaam efficiënt en effectief voor het werk inzetten.


Hoe ziet een  werkplekonderzoek eruit

  • Persoonlijke kennismaking met de medewerker en inventarisatie van de klacht(en) en werkplek.
  • Doornemen van de werkgewoonten van de medewerker en de werk omstandigheden.
  • Het  instellen van de werkplek, waaronder de juiste werkhoogte, positie van de muis, toetsenbord, armsteunen, beeldscherm en stoel.
  • Praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe inzichten en aanleren van vaardigheden.

Werkplekonderzoek rapportage
De resultaten van het werkplekonderzoek rapporteren we aan de werkgever .
In het rapport nemen we ook persoonsgerichte adviezen op over het verbeteren van de werkhouding  en werkgewoonten, de instelling van de werkplek en eventuele knelpunten.


De voordelen van werkplekonderzoek

  • Minder ziekteverzuim
  • Werknemers hebben minder lichamelijke klachten
  • Verhoogde productiviteit
  • Een beter werkklimaat

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

 Aanvullende informatie kunt u downloaden als folder (PDF):
Arbeidsrelevante klachten