Bedrijfsoefentherapie Mensendieck bestrijdt en voorkomt werkgerelateerde lichamelijke klachten. Hierdoor leert iemand gezond bewegingsgedrag aan. Daardoor kunnen werkgerelateerde klachten verbeteren en voorkomen worden.

We besteden hierbij aandacht aan:
• bewust leren omgaan met het lichaam.
• betere houding, gezonde manier van bewegen.
• zelf klachten verminderen, verhelpen of voorkomen.
• gebruik maken van hulpmiddelen.
• toepassen in het dagelijkse werk.

Werkgerelateerde klachten
Door verkeerd te staan, zitten, bukken, tillen en lopen kunnen er klachten ontstaan, bijvoorbeeld RSI.
of hoofdpijn.  Ook een verkeerd ingerichte werkplek kan meespelen bij het ontstaan van klachten.
Deze klachten kunnen leiden tot langdurig ziekteverzuim of permanente arbeidsongeschiktheid.
Lees meer over werkplekonderzoek

De Aanpak
Bedrijfsoefentherapie vindt plaats in de werkomgeving.
Daar analyseert de bedrijfsoefentherapeut de handelingen die een werknemer uitvoert en de wijze waarop.
Op grond van deze analyse wordt de werknemer begeleid in groepsverband of individueel en met een op maat gesneden advies.

De training en begeleiding zijn gericht op de werkzaamheden van de werknemer.
Een juiste inrichting van de werkplek is daaarbij van groot belang.
De bedrijfsoefentherapeut adviseert bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en aanschaf van hulpmiddelen.

Daarnaast wordt de werknemer bewust gemaakt van zijn/haar bewegingspatroon en de relatie met het ontstaan van lichamelijke klachten.
Men leert houdings- en bewegingsmogelijkheden en -gewoonten verbeteren, zowel thuis als op de werkplek.
Daarbij wordt het totale bewegen betrokken: iedere klacht wordt bekeken in relatie tot het gehele lichaam.
Ook wordt er aandacht besteed aan stressreducerende technieken.

De bedrijfsoefentherapeut houdt rekening met de mogelijkheden van de cliënt en met diens situatie.
Zo leert een werknemer met een afwijking aan de wervelkolom bijvoorbeeld om de rug zo goed mogelijk te gebruiken.
Bedrijfsoefentherapeut en werknemer zoeken samen naar het juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid.

Neem voor meer informatie contact op met Carolien van Dijk, Oefentherapie Mensendieck centrum Amsterdam.
De praktijk ligt  5 minuten lopen vanaf halte Marnixstraat / Rozengracht of halte Elandsgracht.

 Aanvullende informatie kunt u downloaden als folder (PDF):
Arbeidsrelevante klachten